Select Page

Teie kodulehel käivad peamiselt robotid

Teie kodulehel käivad peamiselt robotid

Teie reklaame klikivad robotid, teie kodulehe külastajatest vähemalt 50% on robotid.  Teie imestate miks kliente ei tule

Mina, sina ja ilmselt iga teine tavainimene kes vaatab oma kodulehe külastatavuse andmeid google analüütika kaudu näeb seal keskmiselt 500 kuni 5000 külastust kuus.  Eesti ettevõtete keskmine külastatavus on ca 1000 külastajat kuu.  Loomulikult me eeldame, et kõik need külastajad on ostuhuvilised inimesed, kellele meil õnnestub ka midagi maha müüa.  Kahjuks mitte kõik neist ei ole ostuhuvilised ja kahjuks isegi mitte inimesed 🙁 Kuni 90% sinu kodulehe liiklusest võib olla robotitelt.

Igaaastane Imperva Incapsula Bot Traffic Report mida avaldatakse jubaviiendat aastat järjest on ainuke omalaadne, suuremahuline ning ulatuslik uuring selle kohta mis sinu kodulehel tegelikult toimub.  Nimetatud uuring keskendub suurimale probleemile sinu kodulehel robot-külastustele. Täpsemini uuritakse 4 küsimust

  1. Kui suur osa liiklusest on robot-liiklus
  2. Millist kahju robotliiklus teeb
  3. Millist kasu robotliiklus toob
  4. Millised on kõige aktiivsemad robotliikluse põhjustajad

Kui suur osa liiklusest on inimesed ja kui suur osa robotid?

Võiks arvata, et 80 – 90% teie kodulehe külastajatest on inimesed.  VALE !!!  Inimesi on teie kodulehe külastajate seas alla poole.  2016 aastal oli kogu interneti liiklusest inimeste liikumine lehelt lehele ainult 48,2% !!!  Tegemist on teie kodulehe jaoks kindlasti olulise tagasilöögiga.  Teie 1000 või 2000 külastajast jääb nii alles ju ainult pool.   Tegelikult läheb asi veel hullemaks. Mida väiksem on teie lehekülje külastatavus seda suurema protsendi moodustavad külastajatest robotid.  Ilmselt olete te sisimas ikka ja jälle mõelnud, et miks küll kodulehelt nii vähe päringuid tuleb, miks meie koduleht “ei müü”  Kuidas nii suure külastatavuse juures sellest nii vähe kasu on.   Tegelikud faktid näitavad aga asju palju loogilisemas valguses.  Juhul kui teie kodulehe külastuste arv kuus jääb alla 1000, siis moodustavad reaalsed inimesed teie külastajate koguarvust  33.3% see on 333 külastajat tuhande asemel.  Natuke parem on olukord neil kelle külastatavus on eesti mõistes suur või väga suur ehk üle 30000 külastaja kuus. Nendel jääb reaalsete inimeste protsent kogukülastustest  ca. 50% piirile. Kahjuks on aga teie seas ilmselt palju rohkem neid lugejaid kelle külastuste arv on isegi alla 1000 külastuse.

 

Kust sellised robotid tulevad ?

Kodulehtedel ringi uitavad robotid võib jagada kaheks. Tinglikult “head” robotid ja “halvad” robotid.  Head robotid on peamiselt erinevate otsingumootorite poolt saadetud infokogumis eesmärgiga väiksed botid kelle eesmärk on koguda sinu kodulehelt google või mõne muu otsingumootori tarbeks infot mille alusel otsustada milliste otsingusõnadega tasub sinu kodulehte näidata ning kui siis millisel positsioonil.  Selliste botide ingliskeelne nimetus on “search engine bots” ja neid pole põhjust reeglina oma lehelt minema ajada kuna teile kui kodulehe valdajale toob see lõppkokkuvõttes suureneva nähtavuse tõttu otsingutes kasu. Selliseid “häid” roboteid käib teie lehel ca 10-20 erinevat. Mõned käivad igapäevaselt mõned pikema intervalli järel.

Teise grupi “headest” botidest moodustavad erinevate infot koguvate ning müüvate või muul viisil kättesaadavaks tegevate internetiettevõtete saadetud robotitest. Samuti erinevad rss feedede kogujad ja monitoorijad.   Sellised botid võib aga ei pruugi oma kodulehelt blokeerida.

 

Head – Halvad – Väga Halvad

Kõige suurema osa ca 30% robotliiklusest või libakülastustest moodustavad “libakülastajad” ehk jäljendajad, spämmerid, häkkerid, kraapijad. Need on botid või robotid kelle eesmärk on pääseda oma eesmärgini jäljendades päris inimesi, päris külastusi või üritades jääda anonüümseks.  Eesmärgiks võib olla sinu kodulehel pahanduse tegemine ehk turvaaukude otsimine, eesmärgiks võib olla sinu kodulehele sisu lisamine läbi erinevate kommentaaride, eesmärgiks võib olla otsingutulemuste manipuleerimine sooritades automaatseid päringuid ning külastades vastuseks antud lehti.

Samuti on väga suureks probleemiks klikirobotid, ehk robotid kes klikivad reklaamidel, kodulehtedel jne.

Klikirobotid võivad klikkida teie reklaamidel teie konkurentide reklaamidel, saata kirju teie kodulehelt jne. See on botide ehk robotite grupp kes teile kõige enam kahju teevad ning teie kodulehe külastatavusega probleeme tekitavad.  Natuke vähem probleeme tekitavad robotid kes lihtsalt teie sisu edasi kannavad. Olgu selleks siis otsingumootorite või kolmandate teenusepakkujate robotid.

 

 

 

 

Valdav osa sinu kodulehe liiklusest tuleb robotitelt

Robotid sinu kodulehel

About The Author

Kari Kuulman

Kari Kuulman - "Kogemuseks nimetan tehtud vigasid ja vigadest saadud õppetunde" 10 aastat SEO probleemide lahendamist. Koolitamiste ja esinemiste asemel olen iga päev aidanud eesti ettevõtjatel lahendada SEO probleeme. 2016 aastal käis minu laualt läbi peaaegu 1000 erinevat probleemset kodulehte. Olen hoidnud ennast eemale esinemistest, avalikest esinemistest ja meediast. Mulle ei meeldi esinemised ja ma ei ole hea suhtleja. Nüüd aga on tulnud aeg jagada 10 aastaga kogunenud teadmisi teiega.

MIKS SEOKOOL ?

SEOkool jagab kogu SEO valdkonna informatsiooni, uudiseid, meetodeid ja muudteiega tasuta. Miks? Mida targemad ja teadlikumad on inimesed seda meeldivam on oma tööd teha ja seda vähem liigub Eesis ringi pettureid kes SEO mainet alla viivad.

Follow Us